Croeso i Shouttawe! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Pêl-Rwyd Menter Iaith Abertawe

Postiwyd gan archifCLICarchive o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 16/02/2012 am 10:25
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Chwaraeon a Hamdden

  • pelrwyd

English version

Ar Nos Wener y 3ydd o Chwefror cafwyd gêm gyffrous a safonol ymysg chwaraewyr Clwb Pêl-rwyd Menter Iaith Abertawe a grŵp o oedolion a chwaraewyr profiadol a safonol.

Tri oedolyn a gapteiniodd y timau chwarae sef yr athrawes Addysg Gorfforol o Gŵyr a chapten y tîm melyn Sara Thomas, a chapteiniaid y tîm coch sef yr athrawes Cymraeg o Fryntawe Heledd Clarke a’r swyddog wraig weinyddol o Ysgol Gyfun Gŵyr Leanne Blackler.

Chwaraewyd gêm o 4 chwarter gyda pherfformiadau hyderus a champus yn ogystal â bod yn llawn medr a gwaith tîm da gan yr holl chwaraewyr.

Cafwyd saethu hyderus gan Rachel, Sara, Megan ac Ellis a chwarae canol y cwrt hwylus gan Ellie a Sara Thomas, Manon, Beth ac Eirian. Cafwyd saethu ac amddiffyn cryf gan Heledd Clarke a Leanne Blackler hefyd. 11-11 oedd y sgôr terfynol.

Nod y clwb yw cynnig cyfle i bobol ifanc i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg ynghyd a dysgu sgiliau a chwarae gemau. Mae'r adborth a gafwyd gan rhai o rieni a phobol ifanc y clwb yn ategu fod y clwb yn cyrraedd yr amcanion yma ag yn llawn gwerth buddsoddiad y Gist Gymunedol a wnaeth rhoi grant hael i ganiatâu’r clwb i redeg.

Diolch o galon i'r oedolion wnaeth ymuno yn y gêm. Edrychwn ymlaen at y gêm nesaf yn erbyn Blwyddyn 8 Gŵyr ar Chwefror y 23ain ac yn erbyn tîm pêl-rwyd Dyffryn Amman ar Fawrth yr 8fed.

Tudalen Gwybodaeth - Pêl-rwyd

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50