Croeso i Shouttawe! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Pl-Rwyd Menter Iaith Abertawe

Postiwyd gan Menter Iaith o Abertawe - Cyhoeddwyd ar 16/02/2012 am 10:25
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Chwaraeon a Hamdden

  • pelrwyd

English version

Ar Nos Wener y 3ydd o Chwefror cafwyd gm gyffrous a safonol ymysg chwaraewyr Clwb Pl-rwyd Menter Iaith Abertawe a gr?p o oedolion a chwaraewyr profiadol a safonol.

Tri oedolyn a gapteiniodd y timau chwarae sef yr athrawes Addysg Gorfforol o G?yr a chapten y tm melyn Sara Thomas, a chapteiniaid y tm coch sef yr athrawes Cymraeg o Fryntawe Heledd Clarke a’r swyddog wraig weinyddol o Ysgol Gyfun G?yr Leanne Blackler.

Chwaraewyd gm o 4 chwarter gyda pherfformiadau hyderus a champus yn ogystal bod yn llawn medr a gwaith tm da gan yr holl chwaraewyr.

Cafwyd saethu hyderus gan Rachel, Sara, Megan ac Ellis a chwarae canol y cwrt hwylus gan Ellie a Sara Thomas, Manon, Beth ac Eirian. Cafwyd saethu ac amddiffyn cryf gan Heledd Clarke a Leanne Blackler hefyd. 11-11 oedd y sgr terfynol.

Nod y clwb yw cynnig cyfle i bobol ifanc i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg ynghyd a dysgu sgiliau a chwarae gemau. Mae'r adborth a gafwyd gan rhai o rieni a phobol ifanc y clwb yn ategu fod y clwb yn cyrraedd yr amcanion yma ag yn llawn gwerth buddsoddiad y Gist Gymunedol a wnaeth rhoi grant hael i ganiatu’r clwb i redeg.

Diolch o galon i'r oedolion wnaeth ymuno yn y gm. Edrychwn ymlaen at y gm nesaf yn erbyn Blwyddyn 8 G?yr ar Chwefror y 23ain ac yn erbyn tm pl-rwyd Dyffryn Amman ar Fawrth yr 8fed.

Tudalen Gwybodaeth - Pl-rwyd

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill 50